Spillerutvikling

Her finner du korte eller lange innlegg om spillerutvikling i håndball og idrett generelt. Temaene kretser rundt ferdighetsutvikling og treningsorganisering, talentutviklingsproblematikk og coachingperspektiver. Målsetningen er å tilgjengeliggjøre en kompetanseplattform for treneren som kan stimulere til inspirasjon og refleksjon  i arbeidet med unge håndballspillere.