Her finner du korte eller lange innlegg om spillerutvikling i håndball og idrett generelt. Temaene kretser rundt ferdighetsutvikling og treningsorganisering, talentutviklingsproblematikk og coachingperspektiver. Målsetningen er å tilgjengeliggjøre en kompetanseplattform for treneren som kan stimulere til inspirasjon og refleksjon  i arbeidet med unge håndballspillere.

Grep om ballen og utvikling av kast- og skuddteknikker i håndball

Et godt grep om ballen en helt grunnleggende avgjørende forutsetning for utvikling av alle kast- og skuddteknikker i håndball. Det er betimelig å stille seg spørsmålet om hvor godt grep du har om ballen er med på å diskriminere mellom unge jevnaldrende håndballspillere – Fordi noen, i tidlig alder og pga bl.a. ballstørrelsen, har kroppslige forutsetninger for å utvikle kast- og skuddteknikker, og andre ikke. Kan dette bidra til frafall blant unge håndballspillere allerede i barneidretten? Det er rimelig grunn til å tro at dette kan være tilfelle.

Les mer Grep om ballen og utvikling av kast- og skuddteknikker i håndball