Oppfølging i klubb

Ønsker du tettere oppfølging og tilrettelagt trening i ditt eget klubbmiljø? Å engasjere en målvaktstrener som følger deg opp i klubbtrening kan være et godt utviklingstiltak.

Målvaktskolen tilbyr personlig opplølging av 1-4 målvakter i vanlig klubbtrening, hvor vi arbeider med:

  • Tett oppfølging på banen.
  • Teknisk-taktisk trening med utespillere hvor vi arbeider med spilleideer for målvakten i ulike skuddsituasjoner, som for eksempel kantskudd, distanseskudd, nærskudd i sidesektor og nærskudd i midtsektor.
  • Vi gir tips om treningsøvelser og arbeidsoppgaver i perioden mellom besøkene fra målvaktstrener.
  • Videocoaching fra kamper målvakten spiller.

Vi holder gjerne fulle treninger i ditt klubbmiljø. Treningene skjer vanligvis i samhandling med klubbtrener og mye av utbyttet ligger i at målvakts- og klubbtrener samhandler om målvaktens behov, coahing og tilrettelegging av trening.

Vi tilbyr også oppfølging av målvakt i kamp.

Priser

Oppfølging av målvakter i klubbtrening: kr. 2200,- pr økt. Oppfølging av målvakter i kamp : kr. 1000,- pr kamp eks. reiseutgifter.

Eksempel på en treningsøkt og etterarbeid:

  1. 30 min med teknisk trening og kartlegging av teknikkutvikling hos målvaktene.
  2. 60 min med teknisk-taktisk trening med utespillere hvor vi arbeider med å forstå og øve på å løse ulike spillesituasjoner.
  3. Målvaktstrener, klubbtrener og målvaktene blir enige om arbeidsoppgaver i perioden fremover.
  4. Målvaktstrener bidrar med treningsøvelser og arbeidsoppgaver for neste treningsperiode.

Hvis dere ønsker å booke en av våre coacher eller har spørsmål, ta kontakt på malvaktskolen@gmail.com eller tlf: 408 98 766 (Christian).