Mobilitet og stabilitet

Hvor god mobilitet og stabilitet du har i ulike plan er grunnlaget for bevegelse, for å utvikle de spesifikke målvaktsteknikkene dine og for å nyttiggjøre seg av ens styrke, eksplosivitet og hurtighet. Din mobilitet og stabilitet (i ulike bevegelser; i ulike retninger) muliggjør og begrenser derfor din prestasjon. Vi har tidligere skrevet om hvordan vi øver og trener dette i oppvarmingsrutiner før trening.  Under ser vi et eksempel på et litt mer omfattende oppvarmings- og treningsprogram for mobilitet og stabilitet. Fokus er hele tiden på kvalitet i bevegelse og dette får vi (som oftest) når utøveren kan bevege seg med god kontroll gjennom hele bevegelsen (dvs. i sakte tempo).

Vi arbeider heller med færre repetisjoner og høy kvalitet, enn med mange repetisjoner med lavere kvalitet. Legg også merke til hvordan vi alltid er i bevegelse i tøyninger. Videre så forutsetter det å bevege seg med kontroll at vi ikke beveger oss så langt ut i leddutslagene eller over ledd at vi mister kontrollen. Med øving så vil vi utvikle kontroll i større og større bevegelser.

Hva som er funksjonelt dikteres av aktiviteten vi øver for, og fordi håndballmålvakten gjør de fleste avgjørende aksjoner med kraftutvikling og balanse på ett bein (eks. i diagonalskyv, i mellomhøyde og i forflytninger), så må vi primært øve på mobilitet og stabilitet (og styrke) på ett bein og/eller en side av gangen.